Transforming Higher Education for a Sustainable Tomorrow

Archive for February, 2011

We’re getting CLOSER to YOU

Advertisements

Warmest Greetings from SPSS!

SPSS have scheduled the following training courses in the month of March & April:

  1) Introduction to SPSS & Statistics (3 days) – Beginner level

    Tentative date: 7-9 March, 6-8 April 2011

    Time: 9.30am-5.00pm

2) Survey Research 1 (2 days) – Intermediate level

    Tentative date: 28-29 March 2011

    Time: 9.30am-5.00pm

3) Statistical Analysis using SPSS (3 days) – Intermediate level

    Training date: 18-20 April 2011

    Time: 9.30am-5.00pm

To obtain a copy of the registration form & course fees, please e-mail to:

 admin@spss.com.my (Jessie)

Phone: +603.6203.2300

http://www.spss.com.my

MyMaster

Permohonan ditawarkan kepada graduan, dan orang awam serta kakitangan swasta untuk melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana secara sepenuh masa di institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan yang terpilih dalam bidang Sains dan Teknologi serta Sains Sosial/Sastera Ikhtisas.

Bagi bidang Sains Sosial/Sastera Ikhtisas, keutamaan akan diberikan kepada bidang penyelidikan yang menjurus kepada inovasi, pembangunan ekonomi dan peningkatan kualiti hidup masyarakat serta berpandukan bidang-bidang yang berkaitan dengan National Key Economic Areas (NKEA).

SKOP PEMBIAYAAN

Syarat-syarat umum

 1. WARGANEGARA MALAYSIA
 2. UMUR TIDAK MELEBIHI 35 TAHUN SEMASA MEMOHON
 3. MEMILIKI IJAZAH SARJANA MUDA ATAU SETARAF YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN DENGAN CGPA MINIMA 2.75.
 4. TELAH DITAWARKAN  PENGAJIAN SECARA SEPENUH MASA OLEH IPT
 5. TIDAK MENERIMA SEBARANG BENTUK PENAJAAN DARI LAIN-LAIN PENAJA
 6. TIDAK PERNAH MENDAPAT TAJAAN DARI KERAJAAN/KERAJAAN NEGERI/AGENSI KERAJAAN/ BADAN BERKANUN UNTUK PENGAJIAN DIPERINGKAT YANG SAMA
 7. TIADA IKATAN PERJANJIAN UNTUK BERKHIDMAT DENGAN MANA-MANA PIHAK SEPANJANG TEMPOH TAJAAN.

 Ikatan Perjanjian

Semua penerima biaya perlu menandatangani ikatan perjanjian bersama seorang penjamin dengan kerajaan sebagai tanda setuju untuk mengikuti pengajian sepanjang tempoh tajaan.

 KAEDAH PERMOHONAN

Permohonan boleh dibuat secara online mulai 1 Disember 2010 melalui Laman Web Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Tel: 03-88881616

Faks: 03-88844701

Email: myphd@mohe.gov.my

URL: http://www.portal.mohe.gov.my/biasiswa

My BRAIN 15

MyPHD

KRITERIA

 • PELAJAR AWAM
 • KAKITANGAN SWASTA
 • PENSYARAH IPTS

SYARAT PERMOHONAN

 1. WARGANEGARA MALAYSIA
 2. UMUR TIDAK MELEBIHI 45 TAHUN SEMASA MEMOHON
 3. TELAH MENDAPAT TAWARAN/MEMULAKAN PENGAJIAN DI IPT
 4. MEMILIKI IJAZAH SARJANA ATAU SETARAF YANG DIIKTIRAF OLEH IPTA DENGAN CGPA MINIMA 3.00. BAGI MEREKA YANG TIADA KELAYAKAN SARJANA, PERLU MEMPUNYAI PE NCAPAIAN  CGPA MINIMA 3.50 DI PERINGKAT SARJANA MUDA ATAU PENGALAMAN BERKERJA BERKAITAN MENGIKUT TEMPOH YANG DILULUSKAN OLEH AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)
 5. TIDAK MENERIMA SEBARANG BENTUK PENAJAAN DARI LAIN-LAIN PENAJA
 6. PELAJAR AKAN DIKENAKAN PERJANJIAN BERSAMA SEORANG PENJAMIN DAN IKATAN KONTRAK UNTUK BERKHIDMAT KEPADA NEGARA.

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Tel: 03-88881616 / Faks: 03-88844701

Email: myphd@mohe.gov.my

URL: http://www.portal.mohe.gov.my/biasiswa

Tag Cloud